برچسب: اردو کتابخوانی

روستای بهجان سیمکان اولین ایستگاه کاروان کتابخوانی

اردوی کتابخوانی در روستاهای فاقد کتابخانه جهرم کودکان بهجانی میزبان اولین اردوی نیم‌روزه‌ی کتابخوانی در روستای خود بودند. این اردوی جهادی با عنوان «مسیر سبز سور سیمکان» و با حضور…