ماه: اردیبهشت 1403

روستای بهجان سیمکان اولین ایستگاه کاروان کتابخوانی

اردوی کتابخوانی در روستاهای فاقد کتابخانه جهرم کودکان بهجانی میزبان اولین اردوی نیم‌روزه‌ی کتابخوانی در روستای خود بودند. این اردوی جهادی با عنوان «مسیر سبز سور سیمکان» و با حضور…